เกี่ยวกับเรา
เซ้าเทิร์นมีเดีย เปิดบริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นเวลา สิบกว่าปีโดยเราส่งมอบงานคุณภาพที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโรงแรม รีสอร์ท สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้า ออฟฟิตต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โลโก้
แผนที่

ช่องทางการติดตาม

Member

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707
+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

เกี่ยวกับเรา
เซ้าเทิร์นมีเดีย เปิดบริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นเวลา สิบกว่าปีโดยเราส่งมอบงานคุณภาพที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโรงแรม รีสอร์ท สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้า ออฟฟิตต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โลโก้
แผนที่

ช่องทางการติดตาม

Member

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน:

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์:

+66(0) 86 546 3553

International:

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์:

gai@southern-media.net

เกี่ยวกับเรา
เซ้าเทิร์นมีเดีย เปิดบริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นเวลา สิบกว่าปีโดยเราส่งมอบงานคุณภาพที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโรงแรม รีสอร์ท สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้า ออฟฟิตต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โลโก้
แผนที่

Member

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

เกี่ยวกับเรา
เซ้าเทิร์นมีเดีย เปิดบริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นเวลา สิบกว่าปีโดยเราส่งมอบงานคุณภาพที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโรงแรม รีสอร์ท สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้า ออฟฟิตต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โลโก้
แผนที่

Member

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net