ป้ายบิลบอร์ด/เมืองนคร

NKH29

พิกัด: ถนนขาเข้าโซนตลาดหัวอิฐ

ขนาด: 9 x 15 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH30

พิกัด: วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

ขนาด: 7.90 x 7.9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH31

พิกัด: วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

ขนาด: 8.30 x 4.8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH32

พิกัด: ทางไปห้างโรบินสัน

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH34

พิกัด: สี่แยกอำเภอขนอม

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH35

พิกัด: แยกทางออกจากท่าเรือดอนสัก

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH36

พิกัด: ทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH37

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH38

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH39

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH40

พิกัด: สี่แยกหัวถนน อ.เมือง

ขนาด: 10 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองนคร

NKH29

พิกัด: ถนนขาเข้าโซนตลาดหัวอิฐ

ขนาด: 9 x 15 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH30

พิกัด: วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

ขนาด: 7.90 x 7.9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH31

พิกัด: วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

ขนาด: 8.30 x 4.8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH32

พิกัด: ทางไปห้างโรบินสัน

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH34

พิกัด: สี่แยกอำเภอขนอม

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH35

พิกัด: แยกทางออกจากท่าเรือดอนสัก

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH36

พิกัด: ทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH37

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH38

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH39

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
NKH40

พิกัด: สี่แยกหัวถนน อ.เมือง

ขนาด: 10 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองนคร

Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH29

พิกัด: ถนนขาเข้าโซนตลาดหัวอิฐ

ขนาด: 9 x 15 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH30

พิกัด: วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

ขนาด: 7.90 x 7.9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH31

พิกัด: วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

ขนาด: 8.30 x 4.8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH32

พิกัด: ทางไปห้างโรบินสัน

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH34

พิกัด: สี่แยกอำเภอขนอม

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH35

พิกัด: แยกทางออกจากท่าเรือดอนสัก

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH36

พิกัด: ทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH37

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH38

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH39

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH40

พิกัด: สี่แยกหัวถนน อ.เมือง

ขนาด: 10 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองนคร

Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH29

พิกัด: ถนนขาเข้าโซนตลาดหัวอิฐ

ขนาด: 9 x 15 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH30

พิกัด: วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

ขนาด: 7.90 x 7.9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH31

พิกัด: วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

ขนาด: 8.30 x 4.8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH32

พิกัด: ทางไปห้างโรบินสัน

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH34

พิกัด: สี่แยกอำเภอขนอม

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH35

พิกัด: แยกทางออกจากท่าเรือดอนสัก

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH36

พิกัด: ทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH37

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH38

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH39

พิกัด: บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-ThammaratBillboard for rent Nakhon-Si-Thammarat:Muang-Nakhon-Si-Thammarat
NKH40

พิกัด: สี่แยกหัวถนน อ.เมือง

ขนาด: 10 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553