ป้ายบิลบอร์ด/เมืองภูเก็ต

PC10

พิกัด: สามแยกสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC100

พิกัด: ก่อนถึงห้าง Lime Light

ขนาด: 6 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC103

พิกัด: แยกไฟแดงถนนเจ้าฟ้านอก

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC104

พิกัด: สี่แยกว่าการอำเภอเมือง

ขนาด: 2.40 x 4.8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC106-1

พิกัด: บริเวณสามแยกถนนขวาง ร้านวีคาเฟ่

ขนาด: 8 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC109

พิกัด: สี่แยกทางเข้าซอยนาเสือ

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC110

พิกัด: สามแยกนาคา

ขนาด: 5 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC111

พิกัด: สี่แยกหยี่เต้ง

ขนาด: 4 x 7 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC112

พิกัด: สีแยกหยี่เต้ง

ขนาด: 4 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC114

พิกัด: หน้าวัดสะปำ

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC115

พิกัด: ถนนเส้นใน ท่าเรือแหลมหิน

ขนาด: 2.5 x 3.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC12

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ อ.เมืองภูเก็ต

ขนาด: 6 x 10.16 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC12-2

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ

ขนาด: 6 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC12-3

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC20

พิกัด: สี่แยกหยี่เต้ง ตัวเมืองภูเก็ต

ขนาด: 8 x 16 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC31-1

พิกัด: สี่แยกถนนศักดิเดช

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC38

พิกัด: แยกไฟแดงด้านขวามือโซนสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC41

พิกัด: บริเวณสี่แยกเขารัง ถนนแม่หลวน

ขนาด: 5 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC46

พิกัด: สามแยกไฟแดง ขาเข้าเมืองภูเก็ต

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC6

พิกัด: วงเวียนหอนาฬิกา

ขนาด: 8.60 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC6-1

พิกัด: วงเวียนหอนาฬิกา ตัวเมืองภูเก็ต

ขนาด: 6 x 9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC70

พิกัด: สามแยกสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC88

พิกัด: บริเวณใกล้สี่แยกเซ็นทรัล

ขนาด: 6 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC89

พิกัด: สนามสุระกุลก่อนถึงสี่แยกเซ็นทรัล

ขนาด: 6 x 15 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC93

พิกัด: บริเวณบนถนนบายพาส

ขนาด: 12 x 24 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC94

พิกัด: สี่แยกโลตัสฝั่งไปห้างเดอะมอลล์

ขนาด: 9 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC95

พิกัด: เทพกระษัตรี ข้างวัดสะปำธรรมาราม

ขนาด: 7 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC96

พิกัด: บริเวณถนนรัษฎานุสรณ์ ย่านกู้กู

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองภูเก็ต

PC10

พิกัด: สามแยกสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC100

พิกัด: ก่อนถึงห้าง Lime Light

ขนาด: 6 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC103

พิกัด: แยกไฟแดงถนนเจ้าฟ้านอก

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC104

พิกัด: สี่แยกว่าการอำเภอเมือง

ขนาด: 2.40 x 4.8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC106-1

พิกัด: บริเวณสามแยกถนนขวาง ร้านวีคาเฟ่

ขนาด: 8 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC109

พิกัด: สี่แยกทางเข้าซอยนาเสือ

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC110

พิกัด: สามแยกนาคา

ขนาด: 5 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC111

พิกัด: สี่แยกหยี่เต้ง

ขนาด: 4 x 7 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC112

พิกัด: สีแยกหยี่เต้ง

ขนาด: 4 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC114

พิกัด: หน้าวัดสะปำ

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC115

พิกัด: ถนนเส้นใน ท่าเรือแหลมหิน

ขนาด: 2.5 x 3.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC12

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ อ.เมืองภูเก็ต

ขนาด: 6 x 10.16 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC12-2

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ

ขนาด: 6 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC12-3

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC20

พิกัด: สี่แยกหยี่เต้ง ตัวเมืองภูเก็ต

ขนาด: 8 x 16 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC31-1

พิกัด: สี่แยกถนนศักดิเดช

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC38

พิกัด: แยกไฟแดงด้านขวามือโซนสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC41

พิกัด: บริเวณสี่แยกเขารัง ถนนแม่หลวน

ขนาด: 5 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC46

พิกัด: สามแยกไฟแดง ขาเข้าเมืองภูเก็ต

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC6

พิกัด: วงเวียนหอนาฬิกา

ขนาด: 8.60 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC6-1

พิกัด: วงเวียนหอนาฬิกา ตัวเมืองภูเก็ต

ขนาด: 6 x 9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC70

พิกัด: สามแยกสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC88

พิกัด: บริเวณใกล้สี่แยกเซ็นทรัล

ขนาด: 6 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC89

พิกัด: สนามสุระกุลก่อนถึงสี่แยกเซ็นทรัล

ขนาด: 6 x 15 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC93

พิกัด: บริเวณบนถนนบายพาส

ขนาด: 12 x 24 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC94

พิกัด: สี่แยกโลตัสฝั่งไปห้างเดอะมอลล์

ขนาด: 9 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC95

พิกัด: เทพกระษัตรี ข้างวัดสะปำธรรมาราม

ขนาด: 7 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PC96

พิกัด: บริเวณถนนรัษฎานุสรณ์ ย่านกู้กู

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองภูเก็ต

Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC10

พิกัด: สามแยกสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC100

พิกัด: ก่อนถึงห้าง Lime Light

ขนาด: 6 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC103

พิกัด: แยกไฟแดงถนนเจ้าฟ้านอก

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC104

พิกัด: สี่แยกว่าการอำเภอเมือง

ขนาด: 2.40 x 4.8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC106-1

พิกัด: บริเวณสามแยกถนนขวาง ร้านวีคาเฟ่

ขนาด: 8 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC109

พิกัด: สี่แยกทางเข้าซอยนาเสือ

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC110

พิกัด: สามแยกนาคา

ขนาด: 5 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC111

พิกัด: สี่แยกหยี่เต้ง

ขนาด: 4 x 7 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC112

พิกัด: สีแยกหยี่เต้ง

ขนาด: 4 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC114

พิกัด: หน้าวัดสะปำ

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC115

พิกัด: ถนนเส้นใน ท่าเรือแหลมหิน

ขนาด: 2.5 x 3.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC12

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ อ.เมืองภูเก็ต

ขนาด: 6 x 10.16 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC12-2

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ

ขนาด: 6 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC12-3

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC20

พิกัด: สี่แยกหยี่เต้ง ตัวเมืองภูเก็ต

ขนาด: 8 x 16 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC31-1

พิกัด: สี่แยกถนนศักดิเดช

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC38

พิกัด: แยกไฟแดงด้านขวามือโซนสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC41

พิกัด: บริเวณสี่แยกเขารัง ถนนแม่หลวน

ขนาด: 5 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC46

พิกัด: สามแยกไฟแดง ขาเข้าเมืองภูเก็ต

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC6

พิกัด: วงเวียนหอนาฬิกา

ขนาด: 8.60 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC6-1

พิกัด: วงเวียนหอนาฬิกา ตัวเมืองภูเก็ต

ขนาด: 6 x 9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC70

พิกัด: สามแยกสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC88

พิกัด: บริเวณใกล้สี่แยกเซ็นทรัล

ขนาด: 6 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC89

พิกัด: สนามสุระกุลก่อนถึงสี่แยกเซ็นทรัล

ขนาด: 6 x 15 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC93

พิกัด: บริเวณบนถนนบายพาส

ขนาด: 12 x 24 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC94

พิกัด: สี่แยกโลตัสฝั่งไปห้างเดอะมอลล์

ขนาด: 9 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC95

พิกัด: เทพกระษัตรี ข้างวัดสะปำธรรมาราม

ขนาด: 7 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC96

พิกัด: บริเวณถนนรัษฎานุสรณ์ ย่านกู้กู

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองภูเก็ต

Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC10

พิกัด: สามแยกสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC100

พิกัด: ก่อนถึงห้าง Lime Light

ขนาด: 6 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC103

พิกัด: แยกไฟแดงถนนเจ้าฟ้านอก

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC104

พิกัด: สี่แยกว่าการอำเภอเมือง

ขนาด: 2.40 x 4.8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC106-1

พิกัด: บริเวณสามแยกถนนขวาง ร้านวีคาเฟ่

ขนาด: 8 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC109

พิกัด: สี่แยกทางเข้าซอยนาเสือ

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC110

พิกัด: สามแยกนาคา

ขนาด: 5 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC111

พิกัด: สี่แยกหยี่เต้ง

ขนาด: 4 x 7 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC112

พิกัด: สีแยกหยี่เต้ง

ขนาด: 4 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC114

พิกัด: หน้าวัดสะปำ

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC115

พิกัด: ถนนเส้นใน ท่าเรือแหลมหิน

ขนาด: 2.5 x 3.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC12

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ อ.เมืองภูเก็ต

ขนาด: 6 x 10.16 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC12-2

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ

ขนาด: 6 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC12-3

พิกัด: วงเวียนน้ำพุ

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC20

พิกัด: สี่แยกหยี่เต้ง ตัวเมืองภูเก็ต

ขนาด: 8 x 16 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC31-1

พิกัด: สี่แยกถนนศักดิเดช

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC38

พิกัด: แยกไฟแดงด้านขวามือโซนสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC41

พิกัด: บริเวณสี่แยกเขารัง ถนนแม่หลวน

ขนาด: 5 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC46

พิกัด: สามแยกไฟแดง ขาเข้าเมืองภูเก็ต

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC6

พิกัด: วงเวียนหอนาฬิกา

ขนาด: 8.60 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC6-1

พิกัด: วงเวียนหอนาฬิกา ตัวเมืองภูเก็ต

ขนาด: 6 x 9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC70

พิกัด: สามแยกสามกอง

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC88

พิกัด: บริเวณใกล้สี่แยกเซ็นทรัล

ขนาด: 6 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC89

พิกัด: สนามสุระกุลก่อนถึงสี่แยกเซ็นทรัล

ขนาด: 6 x 15 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC93

พิกัด: บริเวณบนถนนบายพาส

ขนาด: 12 x 24 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC94

พิกัด: สี่แยกโลตัสฝั่งไปห้างเดอะมอลล์

ขนาด: 9 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC95

พิกัด: เทพกระษัตรี ข้างวัดสะปำธรรมาราม

ขนาด: 7 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Muang-phuketBillboard for rent Phuket:Muang-phuket
PC96

พิกัด: บริเวณถนนรัษฎานุสรณ์ ย่านกู้กู

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553