N3

พิกัด: บริเวณถนนหน้าหาดในทอน

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PKT26

พิกัด: ถนนดอนจอมเฒ่า ตลาดบ้านดอน

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PKT27

พิกัด: สามแยกถนนบ้านดอน (ข้าง 7-11)

ขนาด: 2.40 x 3 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PKT28

พิกัด: 3แยกบ้านดอน(ฝั่งไปโรงแรมลากูน่า)

ขนาด: 3 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT22-1

พิกัด: ก่อนถึงสี่แยกถลางบ้านเคียน

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT51

พิกัด: ข้างเทสโก้โลตัส(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT53

พิกัด: ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT56

พิกัด: ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

ขนาด: 4 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT60

พิกัด: ข้างการไฟฟ้าถลาง

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT61

พิกัด: ทางออกตลาดสดถลาง (บ้านเคียน)

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT62

พิกัด: ทางออกห้างโลตัส

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT62-1

พิกัด: บริเวณ ห้างโลตัส ถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT63

พิกัด: เทพกระษัตรีย์ทางออกโลตัสถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT64

พิกัด: ตรงข้ามทางออกโลตัส ถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
N3

พิกัด: บริเวณถนนหน้าหาดในทอน

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PKT26

พิกัด: ถนนดอนจอมเฒ่า ตลาดบ้านดอน

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PKT27

พิกัด: สามแยกถนนบ้านดอน (ข้าง 7-11)

ขนาด: 2.40 x 3 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
PKT28

พิกัด: 3แยกบ้านดอน(ฝั่งไปโรงแรมลากูน่า)

ขนาด: 3 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT22-1

พิกัด: ก่อนถึงสี่แยกถลางบ้านเคียน

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT51

พิกัด: ข้างเทสโก้โลตัส(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT53

พิกัด: ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT56

พิกัด: ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

ขนาด: 4 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT60

พิกัด: ข้างการไฟฟ้าถลาง

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT61

พิกัด: ทางออกตลาดสดถลาง (บ้านเคียน)

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT62

พิกัด: ทางออกห้างโลตัส

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT62-1

พิกัด: บริเวณ ห้างโลตัส ถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT63

พิกัด: เทพกระษัตรีย์ทางออกโลตัสถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT64

พิกัด: ตรงข้ามทางออกโลตัส ถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
N3

พิกัด: บริเวณถนนหน้าหาดในทอน

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
PKT26

พิกัด: ถนนดอนจอมเฒ่า ตลาดบ้านดอน

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
PKT27

พิกัด: สามแยกถนนบ้านดอน (ข้าง 7-11)

ขนาด: 2.40 x 3 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
PKT28

พิกัด: 3แยกบ้านดอน(ฝั่งไปโรงแรมลากูน่า)

ขนาด: 3 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT22-1

พิกัด: ก่อนถึงสี่แยกถลางบ้านเคียน

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT51

พิกัด: ข้างเทสโก้โลตัส(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT53

พิกัด: ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT56

พิกัด: ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

ขนาด: 4 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT60

พิกัด: ข้างการไฟฟ้าถลาง

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT61

พิกัด: ทางออกตลาดสดถลาง (บ้านเคียน)

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT62

พิกัด: ทางออกห้างโลตัส

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT62-1

พิกัด: บริเวณ ห้างโลตัส ถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT63

พิกัด: เทพกระษัตรีย์ทางออกโลตัสถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT64

พิกัด: ตรงข้ามทางออกโลตัส ถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
N3

พิกัด: บริเวณถนนหน้าหาดในทอน

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
PKT26

พิกัด: ถนนดอนจอมเฒ่า ตลาดบ้านดอน

ขนาด: 4 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
PKT27

พิกัด: สามแยกถนนบ้านดอน (ข้าง 7-11)

ขนาด: 2.40 x 3 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
PKT28

พิกัด: 3แยกบ้านดอน(ฝั่งไปโรงแรมลากูน่า)

ขนาด: 3 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT22-1

พิกัด: ก่อนถึงสี่แยกถลางบ้านเคียน

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT51

พิกัด: ข้างเทสโก้โลตัส(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT53

พิกัด: ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT56

พิกัด: ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

ขนาด: 4 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT60

พิกัด: ข้างการไฟฟ้าถลาง

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT61

พิกัด: ทางออกตลาดสดถลาง (บ้านเคียน)

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT62

พิกัด: ทางออกห้างโลตัส

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT62-1

พิกัด: บริเวณ ห้างโลตัส ถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT63

พิกัด: เทพกระษัตรีย์ทางออกโลตัสถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:ThalangBillboard for rent Phuket:Thalang
TKT64

พิกัด: ตรงข้ามทางออกโลตัส ถลาง

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553