ป้ายบิลบอร์ด/อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีย์

L91

พิกัด: ถนนสายขาเข้า Laguna

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT22-1

พิกัด: ก่อนถึงสี่แยกถลาง บ้านเคียน

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT25

พิกัด: สามแยก ถนนทางเข้าหมู่บ้านสาคู

ขนาด: 2.50 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT28

พิกัด: เทพกระษัตรีย์(ขาเข้าเมืองภูเก็ต)

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT50

พิกัด: ตรงข้ามเทศบาลศรีสุนทร

ขนาด: 4.50 x 9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT53

พิกัด: ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT54

พิกัด: ก่อนถึงทางเข้าธัญญะปุระ

ขนาด: 10 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT56

พิกัด: ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT58

พิกัด: ก่อนถึงศาลเจ้าท่าเรือ

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT60

พิกัด: ขาเข้าเมืองข้างการไฟฟ้าถลาง

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT61

พิกัด: ทางออกตลาดสดถลางบ้านเคียน

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีย์

L91

พิกัด: ถนนสายขาเข้า Laguna

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT22-1

พิกัด: ก่อนถึงสี่แยกถลาง บ้านเคียน

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT25

พิกัด: สามแยก ถนนทางเข้าหมู่บ้านสาคู

ขนาด: 2.50 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT28

พิกัด: เทพกระษัตรีย์(ขาเข้าเมืองภูเก็ต)

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT50

พิกัด: ตรงข้ามเทศบาลศรีสุนทร

ขนาด: 4.50 x 9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT53

พิกัด: ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT54

พิกัด: ก่อนถึงทางเข้าธัญญะปุระ

ขนาด: 10 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT56

พิกัด: ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT58

พิกัด: ก่อนถึงศาลเจ้าท่าเรือ

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT60

พิกัด: ขาเข้าเมืองข้างการไฟฟ้าถลาง

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
TKT61

พิกัด: ทางออกตลาดสดถลางบ้านเคียน

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีย์

Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
L91

พิกัด: ถนนสายขาเข้า Laguna

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT22-1

พิกัด: ก่อนถึงสี่แยกถลาง บ้านเคียน

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT25

พิกัด: สามแยก ถนนทางเข้าหมู่บ้านสาคู

ขนาด: 2.50 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT28

พิกัด: เทพกระษัตรีย์(ขาเข้าเมืองภูเก็ต)

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT50

พิกัด: ตรงข้ามเทศบาลศรีสุนทร

ขนาด: 4.50 x 9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT53

พิกัด: ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT54

พิกัด: ก่อนถึงทางเข้าธัญญะปุระ

ขนาด: 10 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT56

พิกัด: ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT58

พิกัด: ก่อนถึงศาลเจ้าท่าเรือ

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT60

พิกัด: ขาเข้าเมืองข้างการไฟฟ้าถลาง

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT61

พิกัด: ทางออกตลาดสดถลางบ้านเคียน

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีย์

Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
L91

พิกัด: ถนนสายขาเข้า Laguna

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT22-1

พิกัด: ก่อนถึงสี่แยกถลาง บ้านเคียน

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT25

พิกัด: สามแยก ถนนทางเข้าหมู่บ้านสาคู

ขนาด: 2.50 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT28

พิกัด: เทพกระษัตรีย์(ขาเข้าเมืองภูเก็ต)

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT50

พิกัด: ตรงข้ามเทศบาลศรีสุนทร

ขนาด: 4.50 x 9 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT53

พิกัด: ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

ขนาด: 2.40 x 3.6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT54

พิกัด: ก่อนถึงทางเข้าธัญญะปุระ

ขนาด: 10 x 12 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT56

พิกัด: ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

ขนาด: 3 x 5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT58

พิกัด: ก่อนถึงศาลเจ้าท่าเรือ

ขนาด: 5 x 10 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT60

พิกัด: ขาเข้าเมืองข้างการไฟฟ้าถลาง

ขนาด: 4 x 6 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Phuket:Thep-KrasattriBillboard for rent Phuket:Thep-Krasattri
TKT61

พิกัด: ทางออกตลาดสดถลางบ้านเคียน

ขนาด: 5 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553