ป้ายบิลบอร์ด/เมืองสงขลา

SK22

พิกัด: บริเวณสามแยกถนนรามวิถี

ขนาด: 6 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
SK23

พิกัด: บริเวณสี่แยกถนนรามวิถีซอย4

ขนาด: 5 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
SK24

พิกัด: บริเวณสี่แยกเกาะยอ

ขนาด: 8 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองสงขลา

SK22

พิกัด: บริเวณสามแยกถนนรามวิถี

ขนาด: 6 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
SK23

พิกัด: บริเวณสี่แยกถนนรามวิถีซอย4

ขนาด: 5 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
SK24

พิกัด: บริเวณสี่แยกเกาะยอ

ขนาด: 8 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองสงขลา

Billboard for rent Songkhla:Muang-SongkhlaBillboard for rent Songkhla:Muang-Songkhla
SK22

พิกัด: บริเวณสามแยกถนนรามวิถี

ขนาด: 6 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Songkhla:Muang-SongkhlaBillboard for rent Songkhla:Muang-Songkhla
SK23

พิกัด: บริเวณสี่แยกถนนรามวิถีซอย4

ขนาด: 5 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Songkhla:Muang-SongkhlaBillboard for rent Songkhla:Muang-Songkhla
SK24

พิกัด: บริเวณสี่แยกเกาะยอ

ขนาด: 8 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองสงขลา

Billboard for rent Songkhla:Muang-SongkhlaBillboard for rent Songkhla:Muang-Songkhla
SK22

พิกัด: บริเวณสามแยกถนนรามวิถี

ขนาด: 6 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Songkhla:Muang-SongkhlaBillboard for rent Songkhla:Muang-Songkhla
SK23

พิกัด: บริเวณสี่แยกถนนรามวิถีซอย4

ขนาด: 5 x 4 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Songkhla:Muang-SongkhlaBillboard for rent Songkhla:Muang-Songkhla
SK24

พิกัด: บริเวณสี่แยกเกาะยอ

ขนาด: 8 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553