ป้ายบิลบอร์ด/เมืองยะลา

YL1

พิกัด: สี่แยกถนนสิโรรส – ถนนนวลสกุล

ขนาด: 7 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
YL2

พิกัด: หัวมุมถนนรวมมิตร

ขนาด: 8.60 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองยะลา

YL1

พิกัด: สี่แยกถนนสิโรรส – ถนนนวลสกุล

ขนาด: 7 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
YL2

พิกัด: หัวมุมถนนรวมมิตร

ขนาด: 8.60 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองยะลา

Billboard for rent Yala:Muang-YalaBillboard for rent Yala:Muang-Yala
YL1

พิกัด: สี่แยกถนนสิโรรส – ถนนนวลสกุล

ขนาด: 7 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Yala:Muang-YalaBillboard for rent Yala:Muang-Yala
YL2

พิกัด: หัวมุมถนนรวมมิตร

ขนาด: 8.60 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553

ป้ายบิลบอร์ด/เมืองยะลา

Billboard for rent Yala:Muang-YalaBillboard for rent Yala:Muang-Yala
YL1

พิกัด: สี่แยกถนนสิโรรส – ถนนนวลสกุล

ขนาด: 7 x 8 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553
Billboard for rent Yala:Muang-YalaBillboard for rent Yala:Muang-Yala
YL2

พิกัด: หัวมุมถนนรวมมิตร

ขนาด: 8.60 x 4.5 เมตร

สนใจป้ายโฆษณา ติดต่อ
086-546-3553