CSR/ร่วมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก
25 เมษายน 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก พร้อมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ศาสนา (พุทธ-มุสลิม) โดยการมอบเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นให้กับทางโต๊ะอิหม่ามมัสยิดอัสลามียะ

CSR/ร่วมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก
25 เมษายน 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก พร้อมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ศาสนา (พุทธ-มุสลิม) โดยการมอบเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นให้กับทางโต๊ะอิหม่ามมัสยิดอัสลามียะ

CSR/ร่วมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก
25 เมษายน 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก พร้อมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ศาสนา (พุทธ-มุสลิม) โดยการมอบเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นให้กับทางโต๊ะอิหม่ามมัสยิดอัสลามียะ

CSR/ร่วมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก
25 เมษายน 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยเต่า ณ หาดโล๊ะจาก พร้อมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ศาสนา (พุทธ-มุสลิม) โดยการมอบเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นให้กับทางโต๊ะอิหม่ามมัสยิดอัสลามียะ