CSR/ทำความสะอาดวัด

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ทำความสะอาดวัด
15 มีนาคม 2017
พนักงาน Southern-Media ร่วมกันทำความสะอาด และกางเต็นท์ให้กับผู้ป่วยที่จะมารับการรักษาตัว ณ วัดเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ Southern-Media ตั้งใจ

CSR/ทำความสะอาดวัด

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ทำความสะอาดวัด
15 มีนาคม 2017
พนักงาน Southern-Media ร่วมกันทำความสะอาด และกางเต็นท์ให้กับผู้ป่วยที่จะมารับการรักษาตัว ณ วัดเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ Southern-Media ตั้งใจ

CSR/ทำความสะอาดวัด

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ทำความสะอาดวัด
15 มีนาคม 2017
พนักงาน Southern-Media ร่วมกันทำความสะอาด และกางเต็นท์ให้กับผู้ป่วยที่จะมารับการรักษาตัว ณ วัดเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ Southern-Media ตั้งใจ

CSR/ทำความสะอาดวัด

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ทำความสะอาดวัด
15 มีนาคม 2017
พนักงาน Southern-Media ร่วมกันทำความสะอาด และกางเต็นท์ให้กับผู้ป่วยที่จะมารับการรักษาตัว ณ วัดเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ Southern-Media ตั้งใจ