CSR/ร่วมสนับสนุนป้ายในโรงพยาบาลสนามภูเก็ต

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมสนับสนุนป้ายในโรงพยาบาลสนามภูเก็ต
09 เมษายน 2021
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์นมีเดีย ร่วมสนับสนุน ป้ายบอกตำแหน่ง ช่วยเหลือพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ที่เสียสละปฎิบัติหน้าที่ อยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดภูเก็ต

CSR/ร่วมสนับสนุนป้ายในโรงพยาบาลสนามภูเก็ต

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมสนับสนุนป้ายในโรงพยาบาลสนามภูเก็ต
09 เมษายน 2021
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์นมีเดีย ร่วมสนับสนุน ป้ายบอกตำแหน่ง ช่วยเหลือพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ที่เสียสละปฎิบัติหน้าที่ อยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดภูเก็ต

CSR/ร่วมสนับสนุนป้ายในโรงพยาบาลสนามภูเก็ต

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมสนับสนุนป้ายในโรงพยาบาลสนามภูเก็ต
09 เมษายน 2021
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์นมีเดีย ร่วมสนับสนุน ป้ายบอกตำแหน่ง ช่วยเหลือพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ที่เสียสละปฎิบัติหน้าที่ อยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดภูเก็ต

CSR/ร่วมสนับสนุนป้ายในโรงพยาบาลสนามภูเก็ต

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมสนับสนุนป้ายในโรงพยาบาลสนามภูเก็ต
09 เมษายน 2021
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์นมีเดีย ร่วมสนับสนุน ป้ายบอกตำแหน่ง ช่วยเหลือพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ที่เสียสละปฎิบัติหน้าที่ อยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดภูเก็ต