CSR/แจกขนมให้เด็กกำพร้าและ เจ้าหน้าที่

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
แจกขนมให้เด็กกำพร้าและ เจ้าหน้าที่
13 พฤษภาคม 2017
Southern-Media จัดกิจกรรมแจกของว่าง, ขนม ให้เด็กกำพร้าและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 90 คน ณ หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต

CSR/แจกขนมให้เด็กกำพร้าและ เจ้าหน้าที่

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
แจกขนมให้เด็กกำพร้าและ เจ้าหน้าที่
13 พฤษภาคม 2017
Southern-Media จัดกิจกรรมแจกของว่าง, ขนม ให้เด็กกำพร้าและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 90 คน ณ หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต

CSR/แจกขนมให้เด็กกำพร้าและ เจ้าหน้าที่

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
แจกขนมให้เด็กกำพร้าและ เจ้าหน้าที่
13 พฤษภาคม 2017
Southern-Media จัดกิจกรรมแจกของว่าง, ขนม ให้เด็กกำพร้าและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 90 คน ณ หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต

CSR/แจกขนมให้เด็กกำพร้าและ เจ้าหน้าที่

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
แจกขนมให้เด็กกำพร้าและ เจ้าหน้าที่
13 พฤษภาคม 2017
Southern-Media จัดกิจกรรมแจกของว่าง, ขนม ให้เด็กกำพร้าและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 90 คน ณ หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต