CSR/โครงการร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
โครงการร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร
17 สิงหาคม 2021
โครงการดี จากคนดีๆๆๆ ขอเชิญ ชาวภูเก็ต ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร เพื่อส่งมอบให้ “สมาคมแพทย์แผนไทย อันดามัน ภูเก็ต” ผลิตเป็นยารักษา รับบริจาคต้นฟ้าทลายโจร เพื่อ ทำเป็นยาเม็ดสมุนไพร ฟ้าทลายโจร

CSR/โครงการร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
โครงการร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร
17 สิงหาคม 2021
โครงการดี จากคนดีๆๆๆ ขอเชิญ ชาวภูเก็ต ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร เพื่อส่งมอบให้ “สมาคมแพทย์แผนไทย อันดามัน ภูเก็ต” ผลิตเป็นยารักษา รับบริจาคต้นฟ้าทลายโจร เพื่อ ทำเป็นยาเม็ดสมุนไพร ฟ้าทลายโจร

CSR/โครงการร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
โครงการร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร
17 สิงหาคม 2021
โครงการดี จากคนดีๆๆๆ ขอเชิญ ชาวภูเก็ต ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร เพื่อส่งมอบให้ “สมาคมแพทย์แผนไทย อันดามัน ภูเก็ต” ผลิตเป็นยารักษา รับบริจาคต้นฟ้าทลายโจร เพื่อ ทำเป็นยาเม็ดสมุนไพร ฟ้าทลายโจร

CSR/โครงการร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
โครงการร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร
17 สิงหาคม 2021
โครงการดี จากคนดีๆๆๆ ขอเชิญ ชาวภูเก็ต ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร เพื่อส่งมอบให้ “สมาคมแพทย์แผนไทย อันดามัน ภูเก็ต” ผลิตเป็นยารักษา รับบริจาคต้นฟ้าทลายโจร เพื่อ ทำเป็นยาเม็ดสมุนไพร ฟ้าทลายโจร