CSR/มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน
22 มิถุนายน 2017
บริษัท Southern-Media ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) โดยได้มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นให้กับพี่น้องชาวมุสลิม ณ มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ บางคุณฑี จังหวัดภูเก็ต และมัสยิดนูรุดดีน เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

CSR/มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน
22 มิถุนายน 2017
บริษัท Southern-Media ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) โดยได้มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นให้กับพี่น้องชาวมุสลิม ณ มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ บางคุณฑี จังหวัดภูเก็ต และมัสยิดนูรุดดีน เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

CSR/มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน
22 มิถุนายน 2017
บริษัท Southern-Media ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) โดยได้มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นให้กับพี่น้องชาวมุสลิม ณ มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ บางคุณฑี จังหวัดภูเก็ต และมัสยิดนูรุดดีน เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

CSR/มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน
22 มิถุนายน 2017
บริษัท Southern-Media ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) โดยได้มอบซากาตข้าวสาร และเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นให้กับพี่น้องชาวมุสลิม ณ มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ บางคุณฑี จังหวัดภูเก็ต และมัสยิดนูรุดดีน เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา