CSR/ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว
01 มีนาคม 2017
วันนี้ Southern-Media ได้มีโอกาสร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว ในงานพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร ณ วัดม่วง จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น

CSR/ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว
01 มีนาคม 2017
วันนี้ Southern-Media ได้มีโอกาสร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว ในงานพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร ณ วัดม่วง จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น

CSR/ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว
01 มีนาคม 2017
วันนี้ Southern-Media ได้มีโอกาสร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว ในงานพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร ณ วัดม่วง จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น

CSR/ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว
01 มีนาคม 2017
วันนี้ Southern-Media ได้มีโอกาสร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว ในงานพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร ณ วัดม่วง จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น