CSR/ออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
18 มิถุนายน 2017
บริษัท Southern Media ได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ และแต่งกาย Cosplay ให้เด็กๆได้ร่วมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคืนความดีสู่สังคมดีๆ (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น

CSR/ออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
18 มิถุนายน 2017
บริษัท Southern Media ได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ และแต่งกาย Cosplay ให้เด็กๆได้ร่วมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคืนความดีสู่สังคมดีๆ (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น

CSR/ออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
18 มิถุนายน 2017
บริษัท Southern Media ได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ และแต่งกาย Cosplay ให้เด็กๆได้ร่วมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคืนความดีสู่สังคมดีๆ (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น

CSR/ออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
18 มิถุนายน 2017
บริษัท Southern Media ได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมออกโรงทานบะหมี่-ก๋วยเตี๋ยวน้ำ และแต่งกาย Cosplay ให้เด็กๆได้ร่วมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคืนความดีสู่สังคมดีๆ (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น