กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกับ TABDA ลงพื้นที่น้ำท่วม
03 กุมภาพันธ์ 2017
Southern-Media ร่วมกับ TABDA จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo
กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกับ TABDA ลงพื้นที่น้ำท่วม
03 กุมภาพันธ์ 2017
Southern-Media ร่วมกับ TABDA จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo
กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกับ TABDA ลงพื้นที่น้ำท่วม
03 กุมภาพันธ์ 2017
Southern-Media ร่วมกับ TABDA จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกับ TABDA ลงพื้นที่น้ำท่วม
03 กุมภาพันธ์ 2017
Southern-Media ร่วมกับ TABDA จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net