กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ
14 มกราคม 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรม "ทำความสะอาด และเก็บขยะ" ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน และผู้สนใจอาสาร่วมกิจกรรมทั่วไป

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo
กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ
14 มกราคม 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรม "ทำความสะอาด และเก็บขยะ" ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน และผู้สนใจอาสาร่วมกิจกรรมทั่วไป

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo
กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ
14 มกราคม 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรม "ทำความสะอาด และเก็บขยะ" ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน และผู้สนใจอาสาร่วมกิจกรรมทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ
14 มกราคม 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรม "ทำความสะอาด และเก็บขยะ" ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน และผู้สนใจอาสาร่วมกิจกรรมทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net