กิจกรรมเพื่อสังคม
มอบทุนให้กับพนักงานที่มีบุตร
30 เมษายน 2017
Southern-Media ได้มอบทุนให้พนักงานที่เป็นพ่อ-แม่ เพื่อเป็นทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้แก่บุตร เป็นกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) ดีๆ ที่ทาง Southern-Media ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่พนักงานภายในบริษัท

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo
กิจกรรมเพื่อสังคม
มอบทุนให้กับพนักงานที่มีบุตร
30 เมษายน 2017
Southern-Media ได้มอบทุนให้พนักงานที่เป็นพ่อ-แม่ เพื่อเป็นทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้แก่บุตร เป็นกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) ดีๆ ที่ทาง Southern-Media ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่พนักงานภายในบริษัท

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo
กิจกรรมเพื่อสังคม
มอบทุนให้กับพนักงานที่มีบุตร
30 เมษายน 2017
Southern-Media ได้มอบทุนให้พนักงานที่เป็นพ่อ-แม่ เพื่อเป็นทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้แก่บุตร เป็นกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) ดีๆ ที่ทาง Southern-Media ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่พนักงานภายในบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

กิจกรรมเพื่อสังคม
มอบทุนให้กับพนักงานที่มีบุตร
30 เมษายน 2017
Southern-Media ได้มอบทุนให้พนักงานที่เป็นพ่อ-แม่ เพื่อเป็นทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้แก่บุตร เป็นกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) ดีๆ ที่ทาง Southern-Media ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่พนักงานภายในบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net