กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว
01 มีนาคม 2017
วันนี้ Southern-Media ได้มีโอกาสร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว ในงานพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร ณ วัดม่วง จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo
กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว
01 มีนาคม 2017
วันนี้ Southern-Media ได้มีโอกาสร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว ในงานพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร ณ วัดม่วง จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo
กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว
01 มีนาคม 2017
วันนี้ Southern-Media ได้มีโอกาสร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว ในงานพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร ณ วัดม่วง จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

กิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว
01 มีนาคม 2017
วันนี้ Southern-Media ได้มีโอกาสร่วมออกโรงทานข้าวไข่เจียว ในงานพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร ณ วัดม่วง จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมคืนความดีสู่สังคม (CSR) ที่ทาง Southern-Media ได้จัดขึ้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net