ผลงาน/

BCIS/

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด
ป้ายบิลบอร์ด (Billboard) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายแผ่นกระดาน และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่นสี่แยก, ตลาด หรือจุดที่มีคนพลุกพล่าน เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Media Advertising) ดังตัวอย่างด้านบนจะเป็นป้ายบิลบอร์ดของ โรงเรียน นานาชาติ ภูเก็ต (BCIS Phuket) ที่ติดตั้งใกล้จุดสัญจรของผู้คน

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

ผลงาน/

BCIS/

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด
ป้ายบิลบอร์ด (Billboard) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายแผ่นกระดาน และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่นสี่แยก, ตลาด หรือจุดที่มีคนพลุกพล่าน เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Media Advertising) ดังตัวอย่างด้านบนจะเป็นป้ายบิลบอร์ดของ โรงเรียน นานาชาติ ภูเก็ต (BCIS Phuket) ที่ติดตั้งใกล้จุดสัญจรของผู้คน

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

ผลงาน

BCIS

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด
ป้ายบิลบอร์ด (Billboard) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายแผ่นกระดาน และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่นสี่แยก, ตลาด หรือจุดที่มีคนพลุกพล่าน เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Media Advertising) ดังตัวอย่างด้านบนจะเป็นป้ายบิลบอร์ดของ โรงเรียน นานาชาติ ภูเก็ต (BCIS Phuket) ที่ติดตั้งใกล้จุดสัญจรของผู้คน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ผลงาน

BCIS

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด
ป้ายบิลบอร์ด (Billboard) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายแผ่นกระดาน และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่นสี่แยก, ตลาด หรือจุดที่มีคนพลุกพล่าน เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Media Advertising) ดังตัวอย่างด้านบนจะเป็นป้ายบิลบอร์ดของ โรงเรียน นานาชาติ ภูเก็ต (BCIS Phuket) ที่ติดตั้งใกล้จุดสัญจรของผู้คน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net