ผลงาน/

CASSIA/

ป้ายพลาสวู๊ด

ป้ายพลาสวู๊ด
ป้ายพลาสวู๊ด (Plasswood Sign) เป็นป้ายที่นิยมใช้ในการตกแต่งภายใน ด้วยเนื้อวัสดุที่แข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน จึงเป็นที่นิยมในการทำป้ายสำหรับการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ หรือแสดงข่าวสารพอสังเขป ดังตัวอย่างป้ายพลาสวู๊ดพ่นดำติดไดคัทสติกเกอร์ของ Cassia

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

ผลงาน/

CASSIA/

ป้ายพลาสวู๊ด

ป้ายพลาสวู๊ด
ป้ายพลาสวู๊ด (Plasswood Sign) เป็นป้ายที่นิยมใช้ในการตกแต่งภายใน ด้วยเนื้อวัสดุที่แข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน จึงเป็นที่นิยมในการทำป้ายสำหรับการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ หรือแสดงข่าวสารพอสังเขป ดังตัวอย่างป้ายพลาสวู๊ดพ่นดำติดไดคัทสติกเกอร์ของ Cassia

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

ผลงาน

CASSIA

ป้ายพลาสวู๊ด

ป้ายพลาสวู๊ด
ป้ายพลาสวู๊ด (Plasswood Sign) เป็นป้ายที่นิยมใช้ในการตกแต่งภายใน ด้วยเนื้อวัสดุที่แข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน จึงเป็นที่นิยมในการทำป้ายสำหรับการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ หรือแสดงข่าวสารพอสังเขป ดังตัวอย่างป้ายพลาสวู๊ดพ่นดำติดไดคัทสติกเกอร์ของ Cassia

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ผลงาน

CASSIA

ป้ายพลาสวู๊ด

ป้ายพลาสวู๊ด
ป้ายพลาสวู๊ด (Plasswood Sign) เป็นป้ายที่นิยมใช้ในการตกแต่งภายใน ด้วยเนื้อวัสดุที่แข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน จึงเป็นที่นิยมในการทำป้ายสำหรับการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ หรือแสดงข่าวสารพอสังเขป ดังตัวอย่างป้ายพลาสวู๊ดพ่นดำติดไดคัทสติกเกอร์ของ Cassia

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net