สินค้าและบริการ/

รับทำป้าย/

Thailand Yacht Show (ป้ายบิลบอร์ด)

Thailand Yacht Show
ป้ายบิลบอร์ด
ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายโครงเหล็กบุสังกะสี และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง นิยมติดตั้งในบริเวณ หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก เช่น บริเวณแยกห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดในเครือของ ไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์ (Thailand Yacht Show)

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

สินค้าและบริการ/

รับทำป้าย/

Thailand Yacht Show (ป้ายบิลบอร์ด)

Thailand Yacht Show
ป้ายบิลบอร์ด
ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายโครงเหล็กบุสังกะสี และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง นิยมติดตั้งในบริเวณ หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก เช่น บริเวณแยกห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดในเครือของ ไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์ (Thailand Yacht Show)

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

สินค้าและบริการ

รับทำป้าย

Thailand Yacht Show (ป้ายบิลบอร์ด)

Thailand Yacht Show
ป้ายบิลบอร์ด
ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายโครงเหล็กบุสังกะสี และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง นิยมติดตั้งในบริเวณ หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก เช่น บริเวณแยกห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดในเครือของ ไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์ (Thailand Yacht Show)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

สินค้าและบริการ

รับทำป้าย

Thailand Yacht Show (ป้ายบิลบอร์ด)

Thailand Yacht Show
ป้ายบิลบอร์ด
ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายโครงเหล็กบุสังกะสี และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง นิยมติดตั้งในบริเวณ หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก เช่น บริเวณแยกห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดในเครือของ ไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์ (Thailand Yacht Show)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net