สินค้าและบริการ/

รับทำป้าย/

AIA (ป้ายโครงเหล็ก)

AIA
ป้ายโครงเหล็ก
ป้ายโครงเหล็กเป็นป้ายที่มีส่วนประกอบหลักคือ โครงเหล็กเชื่อมต่อกันเป็นแผงขนาดใหญ่ มีป้ายหลากหลายชนิดที่นำเหล็กมาทำเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ตัวป้าย เช่น สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาตามถนน หรือแม้กระทั่งอาคารศูนย์การค้าต่างๆ ดั่งตัวอย่างภาพผลงานของลูกค้า เอ ไอ เอ (AIA)

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

สินค้าและบริการ/

รับทำป้าย/

AIA (ป้ายโครงเหล็ก)

AIA
ป้ายโครงเหล็ก
ป้ายโครงเหล็กเป็นป้ายที่มีส่วนประกอบหลักคือ โครงเหล็กเชื่อมต่อกันเป็นแผงขนาดใหญ่ มีป้ายหลากหลายชนิดที่นำเหล็กมาทำเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ตัวป้าย เช่น สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาตามถนน หรือแม้กระทั่งอาคารศูนย์การค้าต่างๆ ดั่งตัวอย่างภาพผลงานของลูกค้า เอ ไอ เอ (AIA)

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

สินค้าและบริการ

รับทำป้าย

AIA (ป้ายโครงเหล็ก)

AIA
ป้ายโครงเหล็ก
ป้ายโครงเหล็กเป็นป้ายที่มีส่วนประกอบหลักคือ โครงเหล็กเชื่อมต่อกันเป็นแผงขนาดใหญ่ มีป้ายหลากหลายชนิดที่นำเหล็กมาทำเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ตัวป้าย เช่น สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาตามถนน หรือแม้กระทั่งอาคารศูนย์การค้าต่างๆ ดั่งตัวอย่างภาพผลงานของลูกค้า เอ ไอ เอ (AIA)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

สินค้าและบริการ

รับทำป้าย

AIA (ป้ายโครงเหล็ก)

AIA
ป้ายโครงเหล็ก
ป้ายโครงเหล็กเป็นป้ายที่มีส่วนประกอบหลักคือ โครงเหล็กเชื่อมต่อกันเป็นแผงขนาดใหญ่ มีป้ายหลากหลายชนิดที่นำเหล็กมาทำเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ตัวป้าย เช่น สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาตามถนน หรือแม้กระทั่งอาคารศูนย์การค้าต่างๆ ดั่งตัวอย่างภาพผลงานของลูกค้า เอ ไอ เอ (AIA)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net