สินค้าและบริการ/

สื่อสิ่งพิมพ์/

Montale (งานพิมพ์ PP-Glossy)

Montale
งานพิมพ์ PP-Glossy
งานพิมพ์อิงค์เจ็ทบนกระดาษพลาสติก มีเคลือบกันน้ำแบบด้านและมัน เหมาะสำหรับงานประเภท ภาพถ่าย โปสเตอร์ขนาดใหญ่ Full-Frame X-banner, Rollup, Popup, Back wall Counter งานในอาคาร หรือ Exhibition ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ซึ่งรูปด้านบนแสดงให้เห็นถึงผลงานงานพิมพ์ PP-Glossy ที่จัดทำ และส่งมอบให้กับทาง Montale เพื่อนำไปใช้สำหรับการโปรโมทสินค้าตัวใหม่

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

สินค้าและบริการ/

สื่อสิ่งพิมพ์/

Montale (งานพิมพ์ PP-Glossy)

Montale
งานพิมพ์ PP-Glossy
งานพิมพ์อิงค์เจ็ทบนกระดาษพลาสติก มีเคลือบกันน้ำแบบด้านและมัน เหมาะสำหรับงานประเภท ภาพถ่าย โปสเตอร์ขนาดใหญ่ Full-Frame X-banner, Rollup, Popup, Back wall Counter งานในอาคาร หรือ Exhibition ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ซึ่งรูปด้านบนแสดงให้เห็นถึงผลงานงานพิมพ์ PP-Glossy ที่จัดทำ และส่งมอบให้กับทาง Montale เพื่อนำไปใช้สำหรับการโปรโมทสินค้าตัวใหม่

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

สินค้าและบริการ

สื่อสิ่งพิมพ์

Montale (งานพิมพ์ PP-Glossy)

Montale
งานพิมพ์ PP-Glossy
งานพิมพ์อิงค์เจ็ทบนกระดาษพลาสติก มีเคลือบกันน้ำแบบด้านและมัน เหมาะสำหรับงานประเภท ภาพถ่าย โปสเตอร์ขนาดใหญ่ Full-Frame X-banner, Rollup, Popup, Back wall Counter งานในอาคาร หรือ Exhibition ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ซึ่งรูปด้านบนแสดงให้เห็นถึงผลงานงานพิมพ์ PP-Glossy ที่จัดทำ และส่งมอบให้กับทาง Montale เพื่อนำไปใช้สำหรับการโปรโมทสินค้าตัวใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

สินค้าและบริการ

สื่อสิ่งพิมพ์

Montale (งานพิมพ์ PP-Glossy)

Montale
งานพิมพ์ PP-Glossy
งานพิมพ์อิงค์เจ็ทบนกระดาษพลาสติก มีเคลือบกันน้ำแบบด้านและมัน เหมาะสำหรับงานประเภท ภาพถ่าย โปสเตอร์ขนาดใหญ่ Full-Frame X-banner, Rollup, Popup, Back wall Counter งานในอาคาร หรือ Exhibition ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ซึ่งรูปด้านบนแสดงให้เห็นถึงผลงานงานพิมพ์ PP-Glossy ที่จัดทำ และส่งมอบให้กับทาง Montale เพื่อนำไปใช้สำหรับการโปรโมทสินค้าตัวใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net