Portfolios/ Aquella/ งานหล่อเรซิ่น

Artwork image: Aquella
Real-photo Aquella

งานหล่อเรซิ่น

งานหล่อเรซิ่น รูปทรงพีระมิด พร้อมทำสี สามารถกำหนดรูปทรงได้ตามต้องการ ให้งานออกมามีมิติ โดยจะเห็นได้ในงาน หุ่น โล่รางวัล เป็นต้น