Portfolios/ BCIS/ ป้ายบิลบอร์ด

Artwork image: BCIS
Real-photo BCIS

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด (Billboard) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายแผ่นกระดาน และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่นสี่แยก, ตลาด หรือจุดที่มีคนพลุกพล่าน เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Media Advertising) ดังตัวอย่างด้านบนจะเป็นป้ายบิลบอร์ดของ โรงเรียน นานาชาติ ภูเก็ต (BCIS Phuket) ที่ติดตั้งใกล้จุดสัญจรของผู้คน