Portfolios/ AIS/ Tent card

Artwork image AIS
Real-photo AIS

Tent card

เต๊นท์การ์ด (Tent Card) หรือป้ายโฆษณาแบบตั้งโต๊ะ เป็นสื่อออฟไลน์ ใช้สำหรับส่งเสริมการขาย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ประกอบง่าย ราคาถูก

Portfolios/ AIS/ Tent card

Artwork image AIS
Real-photo AIS

Tent card

เต๊นท์การ์ด (Tent Card) หรือป้ายโฆษณาแบบตั้งโต๊ะ เป็นสื่อออฟไลน์ ใช้สำหรับส่งเสริมการขาย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ประกอบง่าย ราคาถูก

Portfolios/ AIS/ Tent card

Artwork image AIS
Real-photo AIS

Tent card

เต๊นท์การ์ด (Tent Card) หรือป้ายโฆษณาแบบตั้งโต๊ะ เป็นสื่อออฟไลน์ ใช้สำหรับส่งเสริมการขาย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ประกอบง่าย ราคาถูก

Portfolios/ AIS/ Tent card

Artwork image AIS
Real-photo AIS

Tent card

เต๊นท์การ์ด (Tent Card) หรือป้ายโฆษณาแบบตั้งโต๊ะ เป็นสื่อออฟไลน์ ใช้สำหรับส่งเสริมการขาย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ประกอบง่าย ราคาถูก