Portfolios/ CASSIA/ ป้ายสแตนเลส

Artwork image: CASSIA
Real-photo CASSIA

ป้ายสแตนเลส

ป้ายสแตนเลส (Stainless-Sign) มีความสวยงามและเหมาะกับงานหลากหลายประเภทซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าป้ายสแตนเลสนั้นในขณะนี้ได้รับความนิยมในหลากหลายองกรค์และหลายอุตสาหกรรม เพราะสามารถนำไปใช้เป็นป้ายบริษัท ป้ายบ้านเลขที่ ป้ายแสดงชื่อห้องต่างๆ