Portfolios/ OLAY/ Back Drop

Artwork image: OLAY
Real-photo OLAY

Back Drop

Back-drop (แบคดรอป) คือ ป้าย หรือฉากที่ไว้สำหรับวางประดับในงานสำคัญต่าง ๆ และเพื่อเป็นฉากหลังไว้สำหรับถ่ายรูป เช่น งานแต่งงาน งานประชุม-สัมมนา งานเปิดตัวสินค้า งานอีเว้นท์ต่าง ๆ จากตัวอย่างด้านบน เป็นงานผลิต Back-drop ของ โอเลย์ (OLAY) ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับโปรโมทสินค้าตัวใหม่ของทางเจ้าของแบรนด์