Portfolios/ OLAY/ Model

Artwork image: OLAY
Real-photo OLAY

Model

งานโมเดล (Model) เป็นสินค้าที่นิยมนำไปใช้งานสำหรับงานอีเว้นท์ (Events) หรืองานตกแต่ง (Decoration) เพื่อใช้ในการประดับสถานที่ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างด้านบนเป็นตัวอย่างงานโมเดลบูธแสดงสินค้าของโอเลย์ (OLAY) เพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้าภายในงาน