Portfolios/ SANSIRI/ Tent card

Artwork image: SANSIRI
Real-photo SANSIRI

Tent card

ป้ายตั้งโต๊ะ (Tent card) เป็นการ์ดสำหรับตั้งโชว์ เป็นสื่อทางการตลาดอีกชนิดหนึ่งหรือเป็นเอกสารเพื่อต้องการ แจ้งให้ทราบ เหมาะสำหรับตั้งโชว์ไว้ในห้องพัก ห้องอาหาร หรือโชว์หน้าเคาร์เตอร์ ซึ่งจากตัวอย่างด้านบนนั้น เป็นเต็นท์การ์ดของ แสนสิริ (SANSIRI) ที่จัดทำขึ้นเพื่อทำการแสดงโปรโมชั่น ณ ขณะนั้น ให้กับทางลูกค้าทราบ