Artwork product: ABSOLUTE YOU
Real-photo product: ABSOLUTE YOU

Roll up

Roll up ( easy pull frame) โรลอัพ คือ อุปกรณ์แสดงภาพสินค้าสำหรับอุปกรณ์ออกบูธ หรือใช้เป็นป้ายโฆษณาสินค้า สามารถม้วนเก็บได้ น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกสบายในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่,ค่าขนส่ง และเวลา วัสดุชั้นดีแข็งแรงและทนทาน มีหลากหลายขนาด ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นเป็น Roll-up ของแอบโซลูท ยู (ABSOLUTE YOU)

Artwork product: ABSOLUTE YOU
Real-photo product: ABSOLUTE YOU

Roll up

Roll up ( easy pull frame) โรลอัพ คือ อุปกรณ์แสดงภาพสินค้าสำหรับอุปกรณ์ออกบูธ หรือใช้เป็นป้ายโฆษณาสินค้า สามารถม้วนเก็บได้ น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกสบายในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่,ค่าขนส่ง และเวลา วัสดุชั้นดีแข็งแรงและทนทาน มีหลากหลายขนาด ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นเป็น Roll-up ของแอบโซลูท ยู (ABSOLUTE YOU)

Artwork product: ABSOLUTE YOU
Real-photo product: ABSOLUTE YOU

Roll up

Roll up ( easy pull frame) โรลอัพ คือ อุปกรณ์แสดงภาพสินค้าสำหรับอุปกรณ์ออกบูธ หรือใช้เป็นป้ายโฆษณาสินค้า สามารถม้วนเก็บได้ น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกสบายในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่,ค่าขนส่ง และเวลา วัสดุชั้นดีแข็งแรงและทนทาน มีหลากหลายขนาด ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นเป็น Roll-up ของแอบโซลูท ยู (ABSOLUTE YOU)

Artwork product: ABSOLUTE YOU
Real-photo product: ABSOLUTE YOU

Roll up

Roll up ( easy pull frame) โรลอัพ คือ อุปกรณ์แสดงภาพสินค้าสำหรับอุปกรณ์ออกบูธ หรือใช้เป็นป้ายโฆษณาสินค้า สามารถม้วนเก็บได้ น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกสบายในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่,ค่าขนส่ง และเวลา วัสดุชั้นดีแข็งแรงและทนทาน มีหลากหลายขนาด ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นเป็น Roll-up ของแอบโซลูท ยู (ABSOLUTE YOU)