Artwork product: Mylan
Real-photo product: Mylan

Roll up

ROLL UP ( easy pull frame) โรลอัพ คือ อุปกรณ์แสดงภาพสินค้าสำหรับอุปกรณ์ออกบูธ หรือใช้เป็นป้ายโฆษณาสินค้า สามารถม้วนเก็บได้ น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกสบายในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่,ค่าขนส่ง และเวลา วัสดุชั้นดีแข็งแรงและทนทาน มีหลากหลายขนาด ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นเป็น Roll-up ของ มีแลน (Mylan) ที่ใช้สำหรับการออกบูธ และการประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้า

Artwork product: Mylan
Real-photo product: Mylan

Roll up

ROLL UP ( easy pull frame) โรลอัพ คือ อุปกรณ์แสดงภาพสินค้าสำหรับอุปกรณ์ออกบูธ หรือใช้เป็นป้ายโฆษณาสินค้า สามารถม้วนเก็บได้ น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกสบายในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่,ค่าขนส่ง และเวลา วัสดุชั้นดีแข็งแรงและทนทาน มีหลากหลายขนาด ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นเป็น Roll-up ของ มีแลน (Mylan) ที่ใช้สำหรับการออกบูธ และการประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้า

Artwork product: Mylan
Real-photo product: Mylan

Roll up

ROLL UP ( easy pull frame) โรลอัพ คือ อุปกรณ์แสดงภาพสินค้าสำหรับอุปกรณ์ออกบูธ หรือใช้เป็นป้ายโฆษณาสินค้า สามารถม้วนเก็บได้ น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกสบายในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่,ค่าขนส่ง และเวลา วัสดุชั้นดีแข็งแรงและทนทาน มีหลากหลายขนาด ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นเป็น Roll-up ของ มีแลน (Mylan) ที่ใช้สำหรับการออกบูธ และการประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้า

Artwork product: Mylan
Real-photo product: Mylan

Roll up

ROLL UP ( easy pull frame) โรลอัพ คือ อุปกรณ์แสดงภาพสินค้าสำหรับอุปกรณ์ออกบูธ หรือใช้เป็นป้ายโฆษณาสินค้า สามารถม้วนเก็บได้ น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกสบายในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่,ค่าขนส่ง และเวลา วัสดุชั้นดีแข็งแรงและทนทาน มีหลากหลายขนาด ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นเป็น Roll-up ของ มีแลน (Mylan) ที่ใช้สำหรับการออกบูธ และการประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้า