Artwork product: The SIS Kata Resort
Real-photo product: The SIS Kata Resort

Model

งานโมเดล (Model) เป็นสินค้าที่นิยมนำไปใช้งานสำหรับงานอีเว้นท์ (Events) หรืองานตกแต่ง (Decoration) เพื่อใช้ในการประดับสถานที่ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างรูปด้านบนเป็นผลงานโมเดลของ เดอะ ซิส กะตะ (The SIS Kata Resort) ซึ่งใช้เป็นบูธของดีเจ สำหรับให้ความบันเทิงแก่ลูกค้า

Artwork product: The SIS Kata Resort
Real-photo product: The SIS Kata Resort

Model

งานโมเดล (Model) เป็นสินค้าที่นิยมนำไปใช้งานสำหรับงานอีเว้นท์ (Events) หรืองานตกแต่ง (Decoration) เพื่อใช้ในการประดับสถานที่ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างรูปด้านบนเป็นผลงานโมเดลของ เดอะ ซิส กะตะ (The SIS Kata Resort) ซึ่งใช้เป็นบูธของดีเจ สำหรับให้ความบันเทิงแก่ลูกค้า

Artwork product: The SIS Kata Resort
Real-photo product: The SIS Kata Resort

Model

งานโมเดล (Model) เป็นสินค้าที่นิยมนำไปใช้งานสำหรับงานอีเว้นท์ (Events) หรืองานตกแต่ง (Decoration) เพื่อใช้ในการประดับสถานที่ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างรูปด้านบนเป็นผลงานโมเดลของ เดอะ ซิส กะตะ (The SIS Kata Resort) ซึ่งใช้เป็นบูธของดีเจ สำหรับให้ความบันเทิงแก่ลูกค้า

Artwork product: The SIS Kata Resort
Real-photo product: The SIS Kata Resort

Model

งานโมเดล (Model) เป็นสินค้าที่นิยมนำไปใช้งานสำหรับงานอีเว้นท์ (Events) หรืองานตกแต่ง (Decoration) เพื่อใช้ในการประดับสถานที่ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างรูปด้านบนเป็นผลงานโมเดลของ เดอะ ซิส กะตะ (The SIS Kata Resort) ซึ่งใช้เป็นบูธของดีเจ สำหรับให้ความบันเทิงแก่ลูกค้า