สินค้าและบริการ/ CNC & Laser/ ตัวอักษรก่อ

Artwork product: Aristo Resort Phuket
Real-photo product: Aristo Resort Phuket

ตัวอักษรก่อ

ตัวอักษรก่อ เป็นตัวอักษรที่ถูกทำขึ้นจากการฉลุวัสดุนั้นๆ (เช่น สแตนเลส, พลาสวู๊ด ฯลฯ) เพื่อขึ้นเป็นโครงอักษร 3 มิติ ส่วนใหญ่ถูกใช้กับงานป้ายที่ต้องการเน้นความสวยงาม ดูหรูหรา เช่น หน้าเคาน์เตอร์บริการลูกค้า, ป้ายบอกทาง เป็นต้น