สินค้าและบริการ/ CNC & Laser/ เลเซอร์อะคริลิค

Artwork product: Best Western Patong Beach
Real-photo product: Best Western Patong Beach

เลเซอร์อะคริลิค

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

สินค้าและบริการ/ CNC & Laser/ เลเซอร์อะคริลิค

Artwork product: Best Western Patong Beach
Real-photo product: Best Western Patong Beach

เลเซอร์อะคริลิค

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

สินค้าและบริการ/ CNC & Laser/ เลเซอร์อะคริลิค

Artwork product: Best Western Patong Beach
Real-photo product: Best Western Patong Beach

เลเซอร์อะคริลิค

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

สินค้าและบริการ/ CNC & Laser/ เลเซอร์อะคริลิค

Artwork product: Best Western Patong Beach
Real-photo product: Best Western Patong Beach

เลเซอร์อะคริลิค

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์