สินค้าและบริการ/ CNC & Laser/ เลเซอร์อะคริลิค

Artwork product: Hilton Phuket
Real-photo product: Hilton Phuket

เลเซอร์อะคริลิค

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างด้านบนคือผลงาน CNC ของ Hilton Phuket Arcadia Resort

สินค้าและบริการ/ CNC & Laser/ เลเซอร์อะคริลิค

Artwork product: Hilton Phuket
Real-photo product: Hilton Phuket

เลเซอร์อะคริลิค

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างด้านบนคือผลงาน CNC ของ Hilton Phuket Arcadia Resort

สินค้าและบริการ/ CNC & Laser/ เลเซอร์อะคริลิค

Artwork product: Hilton Phuket
Real-photo product: Hilton Phuket

เลเซอร์อะคริลิค

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างด้านบนคือผลงาน CNC ของ Hilton Phuket Arcadia Resort

สินค้าและบริการ/ CNC & Laser/ เลเซอร์อะคริลิค

Artwork product: Hilton Phuket
Real-photo product: Hilton Phuket

เลเซอร์อะคริลิค

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างด้านบนคือผลงาน CNC ของ Hilton Phuket Arcadia Resort