Artwork product: HoliPlanet
Real-photo product: HoliPlanet

งานพิมพ์ผ้าใบ

ในการพิมพ์ภาพจากไฟล์ดิจิตอล ลงบนวัสดุผ้าใบแคนวาส (Canvas) คุณภาพดี ใช้ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด เพื่อให้ได้ความคมชัดที่ใกล้เคียงกับไฟล์ต้นฉบับมากที่สุด ใช้หมึกคุณภาพมาตรฐานงานพิมพ์สำหรับ Gallery ในการพิมพ์ทำให้สีสันสวยงามสดใส และติดทนนานไม่จางไปตามกาลเวลา ซึ่งจากตัวอย่างคือ ภาพงานพิมพ์แคนวาสของ HoliPlanet ที่มีความคมชัดสูง

Artwork product: HoliPlanet
Real-photo product: HoliPlanet

งานพิมพ์ผ้าใบ

ในการพิมพ์ภาพจากไฟล์ดิจิตอล ลงบนวัสดุผ้าใบแคนวาส (Canvas) คุณภาพดี ใช้ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด เพื่อให้ได้ความคมชัดที่ใกล้เคียงกับไฟล์ต้นฉบับมากที่สุด ใช้หมึกคุณภาพมาตรฐานงานพิมพ์สำหรับ Gallery ในการพิมพ์ทำให้สีสันสวยงามสดใส และติดทนนานไม่จางไปตามกาลเวลา ซึ่งจากตัวอย่างคือ ภาพงานพิมพ์แคนวาสของ HoliPlanet ที่มีความคมชัดสูง

Artwork product: HoliPlanet
Real-photo product: HoliPlanet

งานพิมพ์ผ้าใบ

ในการพิมพ์ภาพจากไฟล์ดิจิตอล ลงบนวัสดุผ้าใบแคนวาส (Canvas) คุณภาพดี ใช้ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด เพื่อให้ได้ความคมชัดที่ใกล้เคียงกับไฟล์ต้นฉบับมากที่สุด ใช้หมึกคุณภาพมาตรฐานงานพิมพ์สำหรับ Gallery ในการพิมพ์ทำให้สีสันสวยงามสดใส และติดทนนานไม่จางไปตามกาลเวลา ซึ่งจากตัวอย่างคือ ภาพงานพิมพ์แคนวาสของ HoliPlanet ที่มีความคมชัดสูง

Artwork product: HoliPlanet
Real-photo product: HoliPlanet

งานพิมพ์ผ้าใบ

ในการพิมพ์ภาพจากไฟล์ดิจิตอล ลงบนวัสดุผ้าใบแคนวาส (Canvas) คุณภาพดี ใช้ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด เพื่อให้ได้ความคมชัดที่ใกล้เคียงกับไฟล์ต้นฉบับมากที่สุด ใช้หมึกคุณภาพมาตรฐานงานพิมพ์สำหรับ Gallery ในการพิมพ์ทำให้สีสันสวยงามสดใส และติดทนนานไม่จางไปตามกาลเวลา ซึ่งจากตัวอย่างคือ ภาพงานพิมพ์แคนวาสของ HoliPlanet ที่มีความคมชัดสูง