Artwork product: Montale
Real-photo product: Montale

Backlit film

แบ็คลิด ฟิล์ม (Backlit Film) คือ งานพิมพ์แผ่นฟิล์มโปร่งใส เคลือบกันน้ำ (เคลือบด้าน เคลือบมัน) เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีโอกาสสัมผัสกับความชื้น เนื่องจากจะช่วยปกป้องชิ้นงานไม่ให้เสียหายจากความชื้นได้ ดั่งตัวอย่างด้านบน เป็นงานพิมพ์ Backlit Film ของ Montale

Artwork product: Montale
Real-photo product: Montale

Backlit film

แบ็คลิด ฟิล์ม (Backlit Film) คือ งานพิมพ์แผ่นฟิล์มโปร่งใส เคลือบกันน้ำ (เคลือบด้าน เคลือบมัน) เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีโอกาสสัมผัสกับความชื้น เนื่องจากจะช่วยปกป้องชิ้นงานไม่ให้เสียหายจากความชื้นได้ ดั่งตัวอย่างด้านบน เป็นงานพิมพ์ Backlit Film ของ Montale

Artwork product: Montale
Real-photo product: Montale

Backlit film

แบ็คลิด ฟิล์ม (Backlit Film) คือ งานพิมพ์แผ่นฟิล์มโปร่งใส เคลือบกันน้ำ (เคลือบด้าน เคลือบมัน) เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีโอกาสสัมผัสกับความชื้น เนื่องจากจะช่วยปกป้องชิ้นงานไม่ให้เสียหายจากความชื้นได้ ดั่งตัวอย่างด้านบน เป็นงานพิมพ์ Backlit Film ของ Montale

Artwork product: Montale
Real-photo product: Montale

Backlit film

แบ็คลิด ฟิล์ม (Backlit Film) คือ งานพิมพ์แผ่นฟิล์มโปร่งใส เคลือบกันน้ำ (เคลือบด้าน เคลือบมัน) เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีโอกาสสัมผัสกับความชื้น เนื่องจากจะช่วยปกป้องชิ้นงานไม่ให้เสียหายจากความชื้นได้ ดั่งตัวอย่างด้านบน เป็นงานพิมพ์ Backlit Film ของ Montale