Artwork product: คุณใหม่
Real-photo product: คุณใหม่

งานพิมพ์ผ้าใบ

ในการพิมพ์ภาพจากไฟล์ดิจิตอล ลงบนวัสดุผ้าใบแคนวาส (Canvas) คุณภาพดี ใช้ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด เพื่อให้ได้ความคมชัดที่ใกล้เคียงกับไฟล์ต้นฉบับมากที่สุด ใช้หมึกคุณภาพมาตรฐานงานพิมพ์สำหรับ Gallery ในการพิมพ์ทำให้สีสันสวยงามสดใส และติดทนนานไม่จางไปตามกาลเวลา

Artwork product: คุณใหม่
Real-photo product: คุณใหม่

งานพิมพ์ผ้าใบ

ในการพิมพ์ภาพจากไฟล์ดิจิตอล ลงบนวัสดุผ้าใบแคนวาส (Canvas) คุณภาพดี ใช้ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด เพื่อให้ได้ความคมชัดที่ใกล้เคียงกับไฟล์ต้นฉบับมากที่สุด ใช้หมึกคุณภาพมาตรฐานงานพิมพ์สำหรับ Gallery ในการพิมพ์ทำให้สีสันสวยงามสดใส และติดทนนานไม่จางไปตามกาลเวลา

Artwork product: คุณใหม่
Real-photo product: คุณใหม่

งานพิมพ์ผ้าใบ

ในการพิมพ์ภาพจากไฟล์ดิจิตอล ลงบนวัสดุผ้าใบแคนวาส (Canvas) คุณภาพดี ใช้ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด เพื่อให้ได้ความคมชัดที่ใกล้เคียงกับไฟล์ต้นฉบับมากที่สุด ใช้หมึกคุณภาพมาตรฐานงานพิมพ์สำหรับ Gallery ในการพิมพ์ทำให้สีสันสวยงามสดใส และติดทนนานไม่จางไปตามกาลเวลา

Artwork product: คุณใหม่
Real-photo product: คุณใหม่

งานพิมพ์ผ้าใบ

ในการพิมพ์ภาพจากไฟล์ดิจิตอล ลงบนวัสดุผ้าใบแคนวาส (Canvas) คุณภาพดี ใช้ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด เพื่อให้ได้ความคมชัดที่ใกล้เคียงกับไฟล์ต้นฉบับมากที่สุด ใช้หมึกคุณภาพมาตรฐานงานพิมพ์สำหรับ Gallery ในการพิมพ์ทำให้สีสันสวยงามสดใส และติดทนนานไม่จางไปตามกาลเวลา