Artwork product: Hilton Phuket Arcadia Resort
Real-photo product: Hilton Phuket Arcadia Resort

ป้ายอะคริลิค

ป้ายอะคริลิค (Clear Acrylic Sign) เป็นพลาสติกที่มีความทนทาน และได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย สำหรับคุณสมบัติของอะคริลิค ก็คือเป็นวัสดุที่มีความทนทานสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจก

Artwork product: Hilton Phuket Arcadia Resort
Real-photo product: Hilton Phuket Arcadia Resort

ป้ายอะคริลิค

ป้ายอะคริลิค (Clear Acrylic Sign) เป็นพลาสติกที่มีความทนทาน และได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย สำหรับคุณสมบัติของอะคริลิค ก็คือเป็นวัสดุที่มีความทนทานสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจก

Artwork product: Hilton Phuket Arcadia Resort
Real-photo product: Hilton Phuket Arcadia Resort

ป้ายอะคริลิค

ป้ายอะคริลิค (Clear Acrylic Sign) เป็นพลาสติกที่มีความทนทาน และได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย สำหรับคุณสมบัติของอะคริลิค ก็คือเป็นวัสดุที่มีความทนทานสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจก

Artwork product: Hilton Phuket Arcadia Resort
Real-photo product: Hilton Phuket Arcadia Resort

ป้ายอะคริลิค

ป้ายอะคริลิค (Clear Acrylic Sign) เป็นพลาสติกที่มีความทนทาน และได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย สำหรับคุณสมบัติของอะคริลิค ก็คือเป็นวัสดุที่มีความทนทานสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจก