Artwork product: Phuket Tropical Properties
Real-photo product: Phuket Tropical Properties

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายโครงเหล็กบุสังกะสี และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่น 4 แยกไฟแดง หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดในเครือของ ทรอปิคอล พร๊อพเพอร์ตี้ (Phuket Tropical Properties) ซึ่งเป็นป้าย Billboard ที่อยุ่ในตำแหน่งที่มีผู้คนสัญจรอย่างพลุกพล่าน

Artwork product: Phuket Tropical Properties
Real-photo product: Phuket Tropical Properties

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายโครงเหล็กบุสังกะสี และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่น 4 แยกไฟแดง หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดในเครือของ ทรอปิคอล พร๊อพเพอร์ตี้ (Phuket Tropical Properties) ซึ่งเป็นป้าย Billboard ที่อยุ่ในตำแหน่งที่มีผู้คนสัญจรอย่างพลุกพล่าน

Artwork product: Phuket Tropical Properties
Real-photo product: Phuket Tropical Properties

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายโครงเหล็กบุสังกะสี และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่น 4 แยกไฟแดง หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดในเครือของ ทรอปิคอล พร๊อพเพอร์ตี้ (Phuket Tropical Properties) ซึ่งเป็นป้าย Billboard ที่อยุ่ในตำแหน่งที่มีผู้คนสัญจรอย่างพลุกพล่าน

Artwork product: Phuket Tropical Properties
Real-photo product: Phuket Tropical Properties

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายโครงเหล็กบุสังกะสี และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่น 4 แยกไฟแดง หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดในเครือของ ทรอปิคอล พร๊อพเพอร์ตี้ (Phuket Tropical Properties) ซึ่งเป็นป้าย Billboard ที่อยุ่ในตำแหน่งที่มีผู้คนสัญจรอย่างพลุกพล่าน