โซน:

เมืองภูเก็ต (ภูเก็ต)

PC10

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC100

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงห้าง Lime Light

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC103

- ตำแหน่งป้าย:

แยกไฟแดงถนนเจ้าฟ้านอก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC104

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกว่าการอำเภอเมือง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC106-1

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสามแยกถนนขวาง ร้านวีคาเฟ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC109

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกทางเข้าซอยนาเสือ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC110

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาคา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC111

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหยี่เต้ง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 7 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC112

- ตำแหน่งป้าย:

สีแยกหยี่เต้ง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ อ.เมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10.16 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12-2

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12-3

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC20

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหยี่เต้ง ตัวเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 16 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC31-1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกถนนศักดิเดช

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC38

- ตำแหน่งป้าย:

แยกไฟแดงด้านขวามือโซนสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC41

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกเขารัง ถนนแม่หลวน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC46

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกไฟแดง ขาเข้าเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC6

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหอนาฬิกา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.60 x 4.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC6-1

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหอนาฬิกา ตัวเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 9 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC70

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC88

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณใกล้สี่แยกเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC89

- ตำแหน่งป้าย:

สนามสุระกุลก่อนถึงสี่แยกเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC93

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณบนถนนบายพาส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

12 x 24 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC94

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกโลตัสฝั่งไปห้างเดอะมอลล์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

9 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC95

- ตำแหน่งป้าย:

เทพกระษัตรี ข้างวัดสะปำธรรมาราม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC96

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนรัษฎานุสรณ์ ย่านกู้กู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

เมืองภูเก็ต (ภูเก็ต)

PC10

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC100

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงห้าง Lime Light

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC103

- ตำแหน่งป้าย:

แยกไฟแดงถนนเจ้าฟ้านอก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC104

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกว่าการอำเภอเมือง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC106-1

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสามแยกถนนขวาง ร้านวีคาเฟ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC109

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกทางเข้าซอยนาเสือ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC110

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาคา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC111

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหยี่เต้ง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 7 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC112

- ตำแหน่งป้าย:

สีแยกหยี่เต้ง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ อ.เมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10.16 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12-2

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12-3

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC20

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหยี่เต้ง ตัวเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 16 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC31-1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกถนนศักดิเดช

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC38

- ตำแหน่งป้าย:

แยกไฟแดงด้านขวามือโซนสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC41

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกเขารัง ถนนแม่หลวน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC46

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกไฟแดง ขาเข้าเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC6

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหอนาฬิกา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.60 x 4.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC6-1

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหอนาฬิกา ตัวเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 9 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC70

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC88

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณใกล้สี่แยกเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC89

- ตำแหน่งป้าย:

สนามสุระกุลก่อนถึงสี่แยกเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC93

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณบนถนนบายพาส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

12 x 24 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC94

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกโลตัสฝั่งไปห้างเดอะมอลล์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

9 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC95

- ตำแหน่งป้าย:

เทพกระษัตรี ข้างวัดสะปำธรรมาราม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC96

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนรัษฎานุสรณ์ ย่านกู้กู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

เมืองภูเก็ต (ภูเก็ต)

PC10

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC100

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงห้าง Lime Light

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC103

- ตำแหน่งป้าย:

แยกไฟแดงถนนเจ้าฟ้านอก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC104

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกว่าการอำเภอเมือง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC106-1

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสามแยกถนนขวาง ร้านวีคาเฟ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC109

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกทางเข้าซอยนาเสือ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC110

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาคา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC111

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหยี่เต้ง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 7 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC112

- ตำแหน่งป้าย:

สีแยกหยี่เต้ง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ อ.เมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10.16 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12-2

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12-3

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC20

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหยี่เต้ง ตัวเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 16 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC31-1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกถนนศักดิเดช

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC38

- ตำแหน่งป้าย:

แยกไฟแดงด้านขวามือโซนสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC41

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกเขารัง ถนนแม่หลวน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC46

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกไฟแดง ขาเข้าเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC6

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหอนาฬิกา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.60 x 4.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC6-1

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหอนาฬิกา ตัวเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 9 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC70

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC88

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณใกล้สี่แยกเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC89

- ตำแหน่งป้าย:

สนามสุระกุลก่อนถึงสี่แยกเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC93

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณบนถนนบายพาส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

12 x 24 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC94

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกโลตัสฝั่งไปห้างเดอะมอลล์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

9 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC95

- ตำแหน่งป้าย:

เทพกระษัตรี ข้างวัดสะปำธรรมาราม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC96

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนรัษฎานุสรณ์ ย่านกู้กู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

เมืองภูเก็ต (ภูเก็ต)

PC10

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC100

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงห้าง Lime Light

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC103

- ตำแหน่งป้าย:

แยกไฟแดงถนนเจ้าฟ้านอก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC104

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกว่าการอำเภอเมือง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC106-1

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสามแยกถนนขวาง ร้านวีคาเฟ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC109

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกทางเข้าซอยนาเสือ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC110

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาคา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC111

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหยี่เต้ง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 7 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC112

- ตำแหน่งป้าย:

สีแยกหยี่เต้ง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ อ.เมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10.16 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12-2

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC12-3

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนน้ำพุ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC20

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหยี่เต้ง ตัวเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 16 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC31-1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกถนนศักดิเดช

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC38

- ตำแหน่งป้าย:

แยกไฟแดงด้านขวามือโซนสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC41

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกเขารัง ถนนแม่หลวน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC46

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกไฟแดง ขาเข้าเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC6

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหอนาฬิกา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.60 x 4.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC6-1

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหอนาฬิกา ตัวเมืองภูเก็ต

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 9 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC70

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกสามกอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC88

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณใกล้สี่แยกเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC89

- ตำแหน่งป้าย:

สนามสุระกุลก่อนถึงสี่แยกเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC93

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณบนถนนบายพาส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

12 x 24 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC94

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกโลตัสฝั่งไปห้างเดอะมอลล์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

9 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC95

- ตำแหน่งป้าย:

เทพกระษัตรี ข้างวัดสะปำธรรมาราม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PC96

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนรัษฎานุสรณ์ ย่านกู้กู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net