โซน:

ป่าตอง (ภูเก็ต)

P19

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายรอบเกาะ(ขาเข้าหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P27

- ตำแหน่งป้าย:

ทางโค้งลงเขาป่าตอง (ขาเข้า)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4.5 x 7.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P29

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายรอบเกาะหาดกะหลิม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 7 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P30

- ตำแหน่งป้าย:

ทางโค้งลงเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P32

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนขาเข้า – ออก ป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7.32 x 4.88 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P33

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนบางลา หาดป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10.03 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P40

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาใน (ไสน้ำเย็น) หาดป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P43

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาใน (ไสน้ำเย็น)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P8-67

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนราษฏร์อุทิศ200ปี

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

1.65 x 7.78 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P9

- ตำแหน่งป้าย:

ทางขึ้น-ลงเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 15.30 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

ป่าตอง (ภูเก็ต)

P19

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายรอบเกาะ(ขาเข้าหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P27

- ตำแหน่งป้าย:

ทางโค้งลงเขาป่าตอง (ขาเข้า)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4.5 x 7.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P29

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายรอบเกาะหาดกะหลิม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 7 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P30

- ตำแหน่งป้าย:

ทางโค้งลงเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P32

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนขาเข้า – ออก ป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7.32 x 4.88 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P33

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนบางลา หาดป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10.03 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P40

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาใน (ไสน้ำเย็น) หาดป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P43

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาใน (ไสน้ำเย็น)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P8-67

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนราษฏร์อุทิศ200ปี

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

1.65 x 7.78 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P9

- ตำแหน่งป้าย:

ทางขึ้น-ลงเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 15.30 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

ป่าตอง (ภูเก็ต)

P19

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายรอบเกาะ(ขาเข้าหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P27

- ตำแหน่งป้าย:

ทางโค้งลงเขาป่าตอง (ขาเข้า)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4.5 x 7.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P29

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายรอบเกาะหาดกะหลิม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 7 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P30

- ตำแหน่งป้าย:

ทางโค้งลงเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P32

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนขาเข้า – ออก ป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7.32 x 4.88 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P33

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนบางลา หาดป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10.03 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P40

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาใน (ไสน้ำเย็น) หาดป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P43

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาใน (ไสน้ำเย็น)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P8-67

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนราษฏร์อุทิศ200ปี

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

1.65 x 7.78 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P9

- ตำแหน่งป้าย:

ทางขึ้น-ลงเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 15.30 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

ป่าตอง (ภูเก็ต)

P19

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายรอบเกาะ(ขาเข้าหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P27

- ตำแหน่งป้าย:

ทางโค้งลงเขาป่าตอง (ขาเข้า)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4.5 x 7.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P29

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายรอบเกาะหาดกะหลิม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 7 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P30

- ตำแหน่งป้าย:

ทางโค้งลงเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P32

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนขาเข้า – ออก ป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7.32 x 4.88 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P33

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนบางลา หาดป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 10.03 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P40

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาใน (ไสน้ำเย็น) หาดป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P43

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกนาใน (ไสน้ำเย็น)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P8-67

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนราษฏร์อุทิศ200ปี

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

1.65 x 7.78 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P9

- ตำแหน่งป้าย:

ทางขึ้น-ลงเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 15.30 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net