โซน:

ไม้ขาว (ภูเก็ต)

MKH2

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนเทพกระษัตรีย์ขาเข้าด่าน ตม.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH21

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนทางเข้าหมู่บ้านไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH22

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงสามแยกหมู่บ้านไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH25

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนเข้าโรงแรมมาริออท-ไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH26

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายในโรงแรมมาริออท-ไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 2.4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH27

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกท่าเรือ Yatch Heaven

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH3

- ตำแหน่งป้าย:

ขาเข้าภูเก็ตก่อนถึงด่าน ตม.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH4

- ตำแหน่งป้าย:

ด่านตรวจท่าฉัตรไชย

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 20 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

ไม้ขาว (ภูเก็ต)

MKH2

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนเทพกระษัตรีย์ขาเข้าด่าน ตม.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH21

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนทางเข้าหมู่บ้านไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH22

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงสามแยกหมู่บ้านไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH25

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนเข้าโรงแรมมาริออท-ไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH26

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายในโรงแรมมาริออท-ไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 2.4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH27

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกท่าเรือ Yatch Heaven

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH3

- ตำแหน่งป้าย:

ขาเข้าภูเก็ตก่อนถึงด่าน ตม.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH4

- ตำแหน่งป้าย:

ด่านตรวจท่าฉัตรไชย

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 20 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

ไม้ขาว (ภูเก็ต)

MKH2

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนเทพกระษัตรีย์ขาเข้าด่าน ตม.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH21

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนทางเข้าหมู่บ้านไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH22

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงสามแยกหมู่บ้านไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH25

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนเข้าโรงแรมมาริออท-ไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH26

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายในโรงแรมมาริออท-ไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 2.4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH27

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกท่าเรือ Yatch Heaven

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH3

- ตำแหน่งป้าย:

ขาเข้าภูเก็ตก่อนถึงด่าน ตม.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH4

- ตำแหน่งป้าย:

ด่านตรวจท่าฉัตรไชย

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 20 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

ไม้ขาว (ภูเก็ต)

MKH2

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนเทพกระษัตรีย์ขาเข้าด่าน ตม.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH21

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนทางเข้าหมู่บ้านไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH22

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงสามแยกหมู่บ้านไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH25

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนเข้าโรงแรมมาริออท-ไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH26

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายในโรงแรมมาริออท-ไม้ขาว

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 2.4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH27

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกท่าเรือ Yatch Heaven

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH3

- ตำแหน่งป้าย:

ขาเข้าภูเก็ตก่อนถึงด่าน ตม.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
MKH4

- ตำแหน่งป้าย:

ด่านตรวจท่าฉัตรไชย

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 20 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net