โซน:

เมืองยะลา (ยะลา)

YL1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกถนนสิโรรส – ถนนนวลสกุล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
YL2

- ตำแหน่งป้าย:

หัวมุมถนนรวมมิตร

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.60 x 4.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ช่องทางการติดตาม

Member

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707
+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน:

เมืองยะลา (ยะลา)

YL1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกถนนสิโรรส – ถนนนวลสกุล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
YL2

- ตำแหน่งป้าย:

หัวมุมถนนรวมมิตร

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.60 x 4.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ช่องทางการติดตาม

Member

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน:

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์:

+66(0) 86 546 3553

International:

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์:

gai@southern-media.net

โซน

เมืองยะลา (ยะลา)

YL1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกถนนสิโรรส – ถนนนวลสกุล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
YL2

- ตำแหน่งป้าย:

หัวมุมถนนรวมมิตร

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.60 x 4.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

Member

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

เมืองยะลา (ยะลา)

YL1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกถนนสิโรรส – ถนนนวลสกุล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
YL2

- ตำแหน่งป้าย:

หัวมุมถนนรวมมิตร

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.60 x 4.5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

Member

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net