โซน:

เมืองสงขลา (สงขลา)

SK22

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสามแยกถนนรามวิถี

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK23

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกถนนรามวิถีซอย4

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK24

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกเกาะยอ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

เมืองสงขลา (สงขลา)

SK22

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสามแยกถนนรามวิถี

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK23

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกถนนรามวิถีซอย4

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK24

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกเกาะยอ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

เมืองสงขลา (สงขลา)

SK22

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสามแยกถนนรามวิถี

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK23

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกถนนรามวิถีซอย4

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK24

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกเกาะยอ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

เมืองสงขลา (สงขลา)

SK22

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสามแยกถนนรามวิถี

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK23

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกถนนรามวิถีซอย4

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK24

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกเกาะยอ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net