โซน:

หาดใหญ่ (สงขลา)

SK25

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนเพชรเกษม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

16 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK26

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียนน้ำพุ หาดใหญ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK27

- ตำแหน่งป้าย:

ขาเข้า ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 13 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

หาดใหญ่ (สงขลา)

SK25

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนเพชรเกษม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

16 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK26

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียนน้ำพุ หาดใหญ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK27

- ตำแหน่งป้าย:

ขาเข้า ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 13 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

หาดใหญ่ (สงขลา)

SK25

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนเพชรเกษม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

16 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK26

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียนน้ำพุ หาดใหญ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK27

- ตำแหน่งป้าย:

ขาเข้า ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 13 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

หาดใหญ่ (สงขลา)

SK25

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนเพชรเกษม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

16 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK26

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียนน้ำพุ หาดใหญ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK27

- ตำแหน่งป้าย:

ขาเข้า ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7 x 13 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net