โซน:

กะทู้ (ภูเก็ต)

KT21

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกทางเข้า มอ.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6.5 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KT22

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกวัดเก็ตโฮ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P5

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P56

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 16.71 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P6

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P7-1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ (ทางขึ้นหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P7-2

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ (ทางขึ้นหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8.15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

กะทู้ (ภูเก็ต)

KT21

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกทางเข้า มอ.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6.5 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KT22

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกวัดเก็ตโฮ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P5

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P56

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 16.71 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P6

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P7-1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ (ทางขึ้นหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P7-2

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ (ทางขึ้นหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8.15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

กะทู้ (ภูเก็ต)

KT21

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกทางเข้า มอ.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6.5 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KT22

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกวัดเก็ตโฮ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P5

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P56

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 16.71 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P6

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P7-1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ (ทางขึ้นหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P7-2

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ (ทางขึ้นหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8.15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

กะทู้ (ภูเก็ต)

KT21

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกทางเข้า มอ.

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6.5 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KT22

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกวัดเก็ตโฮ่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P5

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P56

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 16.71 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P6

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ ทางขึ้นเขาป่าตอง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P7-1

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ (ทางขึ้นหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
P7-2

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกกะทู้ (ทางขึ้นหาดป่าตอง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 8.15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net