โซน:

เมืองนคร (นครศรีธรรมราช)

NKH29

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนขาเข้าโซนตลาดหัวอิฐ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

9 x 15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH30

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7.90 x 7.9 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH31

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.30 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH32

- ตำแหน่งป้าย:

ทางไปห้างโรบินสัน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH34

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกอำเภอขนอม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH35

- ตำแหน่งป้าย:

แยกทางออกจากท่าเรือดอนสัก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH36

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH37

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH38

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH39

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH40

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหัวถนน อ.เมือง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

เมืองนคร (นครศรีธรรมราช)

NKH29

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนขาเข้าโซนตลาดหัวอิฐ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

9 x 15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH30

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7.90 x 7.9 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH31

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.30 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH32

- ตำแหน่งป้าย:

ทางไปห้างโรบินสัน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH34

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกอำเภอขนอม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH35

- ตำแหน่งป้าย:

แยกทางออกจากท่าเรือดอนสัก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH36

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH37

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH38

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH39

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH40

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหัวถนน อ.เมือง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

เมืองนคร (นครศรีธรรมราช)

NKH29

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนขาเข้าโซนตลาดหัวอิฐ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

9 x 15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH30

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7.90 x 7.9 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH31

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.30 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH32

- ตำแหน่งป้าย:

ทางไปห้างโรบินสัน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH34

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกอำเภอขนอม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH35

- ตำแหน่งป้าย:

แยกทางออกจากท่าเรือดอนสัก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH36

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH37

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH38

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH39

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH40

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหัวถนน อ.เมือง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

เมืองนคร (นครศรีธรรมราช)

NKH29

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนขาเข้าโซนตลาดหัวอิฐ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

9 x 15 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH30

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

7.90 x 7.9 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH31

- ตำแหน่งป้าย:

วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8.30 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH32

- ตำแหน่งป้าย:

ทางไปห้างโรบินสัน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH34

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกอำเภอขนอม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH35

- ตำแหน่งป้าย:

แยกทางออกจากท่าเรือดอนสัก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH36

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH37

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH38

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH39

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณทางออกห้างเซ็นทรัล

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NKH40

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกหัวถนน อ.เมือง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net